Kirkkonummen retkeilyreittejä


Kotokierros


Kotokierros on Porkkalan Polun yhdessä Metsähallituksen kanssa merkitsemä viisi lampea kiertävä 4,6 km patikkareitti Dorgarnin ylängöllä Meikossa.

Reitti lähtee 50 m päässä Meikon pysäköintialueelta ja se suositellaan kierrettäväksi vastapäivään, jolloin Korsolammen nuotiopaikka tulee vastaan reitin loppuvaiheessa.

Polku on avattu syksyllä 2014.