Kirkkonummen retkeilyreittejä


Kotokierros


Kotokierros on Porkkalan Polun yhdessä Metsähallituksen kanssa merkitsemä viisi lampea kiertävä 4,6 km patikkareitti Dorgarnin ylängöllä Meikossa.

Reitti lähtee 50 m päässä Meikon pysäköintialueelta ja se suositellaan kierrettäväksi vastapäivään, jolloin Korsolammen nuotiopaikka tulee vastaan reitin loppuvaiheessa.

Osa polusta on syksyllä 2014 avattua ja erottuu maastossa vain vaivoin, mutta merkinnät ovat tiheät.